TUKE Space Forum (SK)

TUKE Space Forum je projekt podporovaný Európskou vesmírnou agentúrou ESA pre zvýšenie povedomia o vesmírnom výskume a technológiách s ním spojených. Cieľom je priblížiť najzaujímavejšie projekty vesmírneho výskumu cez prezentácie zahraničných odborníkov, ktorí na týchto projektoch pracujú.

Najbližšia prednáška

Misia Swarm a aktuálne zmeny v magnetickom poli Zeme

10.06.2020
o 15:00,
Webinár: zoom.us/j/7312925489

Misia Swarm skúma Zemské magnetické pole. Žiaden z vesmírnych prieskumov magnetického poľa Zeme to doteraz nerobil tak detailne. Webinár bude o tejto zaujímavej misii a osvetlí aj aktuálne zmeny v magnetickom poli Zeme, zahŕňajúce rýchly pohyb severného magnetického pólu a rast intenzity poľa v oblasti Juhoatlantickej anomálie. Misiu Swarm nám priblíži Chris Finlay z DTU…

Viac informácií