Kategórie
Aktuality

Video o misii EUCLID, ktorá objavuje temnú stránku vesmíru

Zverejnili sme video webinára o ambicióznej misii ESA, zameranej na výskum tmavej hmoty a energie. Misia ESA Euclid je nový vesmírny teleskop, ktorý je v súčasnosti vo výstavbe a ktorý bude skúmať viac ako miliardu vzdialených galaxií s cieľom odhaliť jemné stopy zanechané tmavou hmotou a tmavou energiou.

Misiu Euclid a vedu s ňou spojenou nám predstavil Benjamin Joachimi, ktorý je docentom astrofyziky na University College London. Webinár prebehol 29. apríla 2020.

Kategórie
Aktuality

Video o misii SWARM zameranej na prieskum geomagnetického poľa

Zverejnili sme video o SWARM misii skúmajúcej aktuálne zmeny v magnetickom poli Zeme, zahŕňajúce rýchly pohyb severného magnetického pólu a rast intenzity poľa v oblasti Juhoatlantickej anomálie.

SWARM misiu nám predstavil Chris Finlay na webinári 10. júna 2020.

Kategórie
Aktuality

Video prednášky o misii PLATO hľadajúcej obývateľné exoplanéty

Zverejnili sme video z webinára venovaného misii PLATO, ktorá poskytne dáta na štúdium rozmanitosti exoplanét s dôrazom na malé planéty obiehajúce až po oblasti obývateľných zón jasných Slnku podobných hviezd. .

Prednáška sa uskutočnila 13. mája 2020. Misiu PLATO prezentovala Ana Heras, pôsobiaca na pozícii Mission Project Scientist.

Kategórie
Aktuality

Video prednášky o misii SMILE skúmajúcej interakcie Slnko-Zem

Zverejnili sme video prednášky o ESA misii SMILE, ktorá sa konala 24. apríla 2020.

Misiu s pekným názvom „úsmev“, ktorá nám ukáže neviditeľnú magnetosféru prezentovala Graziella Branduardi-Raymont, Co-leader misie SMILE.

Názov prednášky: Misia SMILE: Nový spôsob štúdia interakcií Slnko-Zem

Kategórie
Aktuality

Video prednášky o lietajúcom observatóriu SOFIA

Zverejnili sme video z webinára o unikátnom observatóriu SOFIA, ktorý sa konal 15. apríla 2020.

Lietajúce observatórium SOFIA prezentoval Bernhard Schulz, Deputy Science Mission Operations Director observatória SOFIA.

Názov prednášky Veda s observatóriom SOFIA (Stratospheric Observatory For Infrared Astronomy).

Mimochodom, za najzaujímavejšiu otázku webinára pokladáme, spolu s hlasujúcimi divákmi otázku „Telescope on SOFIA has a system to compensate vibrations and even turbulence. If I will seat on your telescope, I will not feel turbulence during the flight?“. Takže, pocítili by ste vibrácie, ak by ste sedeli na teleskope SOFIA observatória? Otázka a odpoveď je vo videu na 1:01:18 🙂

Kategórie
Aktuality

HERA video, začíname zverejňovať videá z Diskusií s vedcami

Zverejnili sme video z prvej Diskusie s vedcami o ESA misii HERA, ktorá sa konala 26. februára. Táto diskusia ešte prebehla v telekonferenčnom centre TECHNICOM. Už tú nasledujúcu postihol zákaz podujatí sponejný s COVID-19 reguláciami, vďaka ktorým všetky ostatné Diskusie s vedcami prebehli ako webináre.

Videá z nasledujúcich webinárov budeme zverejňovať v nasledujúcich dňoch a týždňoch.

Kategórie
Aktuality

SMILE, ako energia slnečného vetra spôsobuje vesmírne počasie

Zemské magnetické pole vytvára v okolí našej planéty oblasť, ktorú nazývame magnetosféra. Je to oblasť kde dominuje magnetické pole Zeme. Za hranicou magnetosféry, v medziplanetárnom poli, je intenzita magnetického poľa približne desať tisíc krát menšia ako na povrchu Zeme. Magnetosféra nás chráni pred rýchlymi časticami zo Slnka. Tento prúd častíc sa nazýva slnečný vietor a rýchlosť jeho častíc je v priemere ~400 kilometrov za sekundu. Bez magnetosféry by slnečný vietor odvial našu atmosféru a Zem by skončila ako Mars. Mars nemá atmosféru, ani vodu v tekutom stave na svojom povrchu.

Pri výronoch koronálnej hmoty zo Slnka, ktoré sa uvoľnia do slnečného vetra prichádza so slnečným vetrom k Zemi omnoho viac energie, ktorá dokáže vstúpiť do magnetosféry. Na Zemi registrujeme magnetickú búrku, ktorá zo sebou prináša viaceré negatívne vplyvy na našu infraštruktúru. Na dlhých vedeniach elektrifikačných sietí sa zmene magnetického poľa spôsobeného magnetickou búrkou indukujú prúdy, ktoré tieto siete poškodzujú a v prípadoch veľmi silných búrok vedú až k blackoutom. Narušená je funkcia navigačných a komunikačných sietí a fungovanie niektorých satelitov je ohrozené. Tieto a ďalšie efekty sa súhrnne nazývajú vesmírne počasie.

Pripravovaná vesmírna misia SMILE bude skúmať ako energia slnečného vetra do zemského magnetického poľa a spôsobuje vesmírne počasie a polárne žiary. SMILE bude toto pozorovanie po prvý krát v histórii realizovať pomocou simultánneho snímania magnetosféry v röntgenového a ultrafialovej (UV) oblasti. Zároveň bude na mieste, in situ, merať parametre slnečného vetra a magentického poľa Zeme.

Misia je spoločným projektom ESA a Čínskej Akadémie Vied. Odštartovať do vesmíru by mala koncom roku 2023. Ak sa pozriete na všetky misie Európskej Vesmírnej Agentúry ESA, tak SMILE je určite tá s najkrajším názvom 🙂 Práve tejto misii bude venovaný piaty webinár TUKE Space Forum.

Misiu SMILE približuje nasledujúce video. Vo videu môžete vidieť Graziellu Branduardi-Raymont, ktorá nám SMILE predstaví na najbližšom webinári TUKE Space Forum.

Webinár sa uskutoční v Stredu, 22.4.2020 o 15:00 na adrese

Otázky Graziella Branduardi-Raymont môžete klásť cez slido na adrese

Kategórie
Aktuality

Zaujímavé fakty a videá o lietajúcom observatóriu SOFIA

SOFIA je spoluprácou NASA a Nemeckého národného výskumného centra pre letectvo a vesmír, energetiku a dopravu DLR. Výsledkom tejto spolupráce je 2,7 m ďalekohľad, ktorý je vynášaný do stratosféry silne modifikovaným Boeingom 747-SP.

Pár zaujímavých faktov o observatóriu:

 • pozorovania prevádza od roku 2010, prvý let 2007
 • dĺžka prevádzky plánovaná na 20 rokov, do roku ~2030
 • cena prevádzky, 74.6 miliónov dolárov v roku 2019
 • dvere teleskopu, ktoré sa otvárajú počas letu majú rozmery 5,5 x 4,1 metra
 • 2,7 metrový infračervený teleskop, zrkadlo teleskopu váži 20 ton
 • observatórium pozoruje počas 10 hodín trvajúcich letov, jeden let stojí milión dolárov
 • vybrané výsledky pozorovaní observatória SOFIA:
  • v roku 2016 SOFIA zaregistrovala atomárny kyslík v atmosfére Marsu
  • pozorovanie tieňa Pluta neďaleko Nového Zélandu v roku 2015, pri prechode Pluta pred vzdialenú hviezdu. Pozorovanie umožnilo štúdium atmosféry Pluta.

TUKE Space Forum pre vás pripravilo prednášku o observatóriu SOFIA. Tá prebehne telekonferenčne cez Zoom na adrese

https://zoom.us/j/7312925489

O lietajúcom observatóriu SOFIA nám porozpráva a na naše otázky odpovie Bernhard Schulz, Deputy Science Mission Operations Director observatória SOFIA.

Termín: Streda, 15. apríl 2020 o 16:00

Pridáme ešte vybrané video reportáže o observatóriu SOFIA

Kategórie
Aktuality

Ako vyzerá zrážka supermasívnych čiernych dier v priamom prenose?

Tlačová správa: Webináre nazvané “Diskusie s vedcami” sú realizované v rámci projektu TUKE Space Forum a priblížia vybrané experimenty súčasného vesmírneho výskumu. Prednášajúcimi na týchto webinároch sú poprední predstavitelia týchto experimentov, ktorí svoj projekt odprezentujú telekonferenčne a odpovedia na otázky zúčastnených.

Nasledujúci z pripravovaných webinárov je venovaný misii Athena a uskutoční sa v stredu, 25.3.2020 o 15:00.

Athena, je misia ESA na skúmanie vývoja baryónovej hmoty vo vesmíre a aj na sledovanie tých najväčších zrážok vo vesmíre, zrážok supermasívnych čiernych dier.

Základné otázky, na ktoré bude Athena hľadať odpovede sú

– Ako a prečo sa bežná hmota zhromažďuje do veľkých štruktúr?
– Ako sa baryóny zachytené v týchto štruktúrach vyvíjajú od epochy ich sformovania?
– Ako čierne diery rastú a pôsobia na ich okolie, ako ovplyvňujú kozmologickú evolúciu galaxii kde sa nachádzajú?

Toto sú fundamentálne astrofyzikálne otázky, na zodpovedanie ktorých je Athena, röntgenové observatórium nasledujúcej generácie Európskej vesmírnej agentúry, navrhnutá. No Athena bude mať, vďaka jej vedeckému výkonu prekračujúcemu o jeden rád akúkoľvek existujúcu röntgenovú misiu, vplyv na praktický každú oblasť astrofyziky.

Svetom Athena misie nás prevedie a na naše otázky odpovie Matteo Guainazzi, Study Scientist pre ESA misiu Athena.

Výskum Mattea Guainazziho sa sústreďuje na vysokoenergetické pozorovania Aktívnych jadier galaxií (AGJ). Pracuje na príprave budúcich misií, ako Project Scientist za ESA príspevok v misii XRISM, a Study Scientist pre misie Athena a THESEUS.

Program Webinára
14:45 Otvorenie
14:50 Výber noviniek o výskume vesmíru
15:00 Prednáška: Athena bude skúmať vývoj hmoty a zrážky supermasívnych čierny dier
~15:45 Diskusia k prednáške
~16:15 Záver

Webinár prebehne telekonferenčne cez Zoom na adrese

https://zoom.us/j/7312925489

Otázky Matteovi Guainazzimu môžete klásť cez slido, event code #2722.

Web projektu: spaceforum.sk

Táto Tlačová správa je voľne šíriteľná.

Kategórie
Aktuality

Webinár: Gaia, najpresnejšie oko na pozorovanie hviezd

Berúc do úvahy aktuálnu situáciu, sme nútení zmeniť formu stredajšej prednášky o Gaia misii na webinár. Akcia sa v TECHNICOMe konať nebude, miesto nej budeme mať v rovnakom čase webinár.

Prednáška Tima Prustiho a súvisiaci program prebehnú, tak ako bolo pôvodne naplánované, no bude ich možné sledovať len cez internet, cez aplikáciu Zoom.

Adresa na ktorej môžete sledovať prednášku:

https://zoom.us/j/7312925489

Meeting ID: 731 292 5489

Svoje otázky Timovi Prustimu, budete môcť poloziť cez slido, na adrese:

https://www.sli.do/

pre event code: #Y155

Dúfame, že vás to neodradí, a budete sledovať prednášku cez internet.

Vidíme sa online v stredu o 14:30 🙂

O prednáške

Gaia misii bude venovaná druhá prednáška z cyklu popularizačných prednášok “Diskusií s vedcami”, tentoraz vo forme vo forme webinára. Svetom Gaia misie nás prevedie Timo Prusti pôsobiaci ako Gaia Project Scientist.

Prednáška poskytne prehľad o satelite, jeho fungovaní a jeho pozorovaniach. Prinesie zhrnutie druhého vydania Gaia DR2 katalógu s najvýznamnejšími získanými vedeckými výsledkami. Dozvieme sa tiež o budúcnosti misie a dátach, ktoré ešte budú zverejnené.

Timo Prusti sa vo svojom výskume zaujíma najmä o témy súvisiace s vznikom hviezd. Tie zahŕňajú výskum zameraný na mladé hviezdokopy a disky okolo hviezd.

V súčasnosti sa jeho práca sústreďuje na využitie údajov Gaia DR2 pri štúdiách mladých hviezd. Osobitnú pozornosť venuje mladým hviezdnym populáciám v Gouldovom páse, ktoré sú vhodné pre skúmanie procesu tvorby hviezd, ale aj pochopeniu samotnej štruktúry Gouldovho pásu.

Program
14:30 Otvorenie
14:35 Prezentácia projektu TUKE Space Forum, najbližších budúcich prednášok
14:45 Výber noviniek o výskume vesmíru
15:00 Prednáška: Gaia, najpresnejšie oko na pozorovanie hviezd
~15:45 Diskusia k prednáške
~16:15 Záver

Gaia - kresba