O projekte

TUKE Space Forum je projekt podporovaný Európskou vesmírnou agentúrou ESA pre zvýšenie povedomia o vesmírnom výskume a technológiách s ním spojených.
Cieľom je priblížiť najzaujímavejšie projekty vesmírneho výskumu cez prezentácie zahraničných odborníkov, ktorí na týchto projektoch pracujú.

V rámci projektu prinesieme sériu popularizačných prednášok, spojených s rozšírenými diskusiami, pokrývajúcich široké spektrum aktivít súčasného kozmického výskumu a jeho technológií.

Prezentácie pripravené pre prvý polrok 2020 zahŕňajú najhorúcejšie témy súčasného výskumu vesmíru. Od výskumu gravitačných vĺn, čiernych dier, exoplanét, tmavej hmoty a energie cez ochranu planéty Zem pred nárazmi asteroidov a mapovanie hviezd, po výskum systému Slnko-Zem, cez prieskum magnetosféry Zeme a slnečného vetra.

Predbežný program diskusií

 1. Michael Küppers (Hera Project Scientist),
  webinár o misii HERA,
  26.2.2020
 2. Timo Prusti (Gaia Project Scientist),
  webinár o misii Gaia,
  11.3.2020
 3. Matteo Guainazzi (Study Scientist for Athena),
  webinár o misii Athena,
  25.3.2020
 4. Bernhard Schulz (Deputy Science Mission Operations Director for SOFIA),
  webinár o observatóriu SOFIA,
  15.4.2020
 5. Graziella Branduardi Raymont (SMILE European CO-PI),
  webinár o misii SMILE,
  22.4.2020
 6. Benjamin Joachimi (University College London),
  webinár o misii Euclid,
  29.4.2020
 7. Ana Heras (Mission Project Scientist),
  webinár o misii PLATO,
  13.5.2020
 8. Paul McNamara, (ESA Mission Project Scientist),
  webinár o misii LISA,
  27.5.2020 – webinár o misii LISA sa neuskutočnil
 9. Chris Finlay (DTU Space),
  webinár o misii SWARM,
  10.6.2020

Podrobnosti o najbližších prednáškach sú zverejnené na www.meetup.com/TUKE-Space-Forum

V rámci projektu budú septembri 2020 prebiehať letné školy venujúce sa vesmírne orientovaným témam na ktorých sa pracuje
na Katedre počítačov a informatiky, Fakulty elektrotechniky a informatiky na Technickej univerzite v Košiciach.

V rámci projektu bude na Katedre počítačov a informatiky pripravený povinne voliteľný predmet zameraný na spracovanie dát z vesmírnych misií.