Webinár: SMILE, ako slnečný vietor pôsobí na magnetosféru Zeme

Ak sa pozriete na všetky misie Európskej Vesmírnej Agentúry ESA, tak SMILE je určite tá s najkrajším názvom 🙂 Práve tejto misii bude venovaný piaty webinár TUKE Space Forum.

SMILE sa zameria na to ako slnečný vietor ovplyvňuje našu magnetosféru. Na pochopenie dynamiky interakcie medzi slnečným vetrom a magnetosférou Zeme. SMILE je kľúčovou misiou pre výskum kozmického počasia.

Misia je spoločným projektom ESA a Čínskej Akadémie Vied. O misii nám porozpráva a na naše otázky odpovie Graziella Branduardi-Raymont, Co-leader misie SMILE .

Obrázok článku: kredit ESA/ATG medialab

Discussion with Graziella Branduardi-Raymont

O čom bude prednáška:

Názov: Misia SMILE: Nový spôsob štúdia interakcií Slnko-Zem

Interakcia medzi slnečným vetrom a magnetosférou Zeme, ktorej výsledkom je dynamika geopriestoru zahŕňa niektoré z kľúčových otázok fyziky vesmírnej plazmy. In situ merania pomocou flotily misií na výskum slnečného vetra a magnetosféry v súčasnosti poskytujú najpodrobnejšie pozorovania prepojenia medzi Slnkom a Zemou. Stále však nedokážeme kvantifikovať globálne účinky hlavných vplyvov riadiacich tieto prepojenia vrátane podmienok, ktoré prevládajú v celom geopriestore. Táto informácia je kľúčovým chýbajúcim prepojením pre úplné pochopenie toho, ako Slnko vytvára a riadi plazmové prostredie Zeme a vesmírne počasie.

SMILE (Solar Wind Magnetosphere Ionosphere Link Explorer) je nová samostatná misia zameraná na pozorovanie prepojenia slnečného vetra a magnetosféry prostredníctvom simultánneho röntgenového snímania magnetosférickej obálky (magnetosheath) a polárnych vrcholov (cusp), UV zobrazovania globálnych aurorálnych distribúcií a in situ merania slnečného vetra / meranie plazmy magnetického plášťa a magnetického poľa. Diaľkový prieskum magnesférickej obálky a vrcholov pomocou röntgenového snímania je teraz možný vďaka objavu výmeny röntgenovej emisie výmeny náboja slnečného vetra, ktorá sa prvýkrát pozorovala pri kométach a následne sa zistila v blízkosti magnetosféry Zeme. SMILE je misia tvorená spoluprácou medzi ESA a Čínskou akadémiou vied (CAS), ktorá bola vybraná na realizáciu v novembri 2015 a bola prijatá do programu ESA Cosmic Vision v marci 2019 a jej vypustenie do vesmíru sa očakáva koncom roku 2023. Prezentácia ukáže akým vedeckým otázkam sa SMILE bude venovať a ukáže aj súčasný technický vývoj misie.

O prednášajúcej:

Graziella Branduardi-Raymont je Profesorkou Vesmírnej Astronómie na Oddelení kozmickej a klimatickej fyziky, Mullard Space Science Laboratory (MSSL), na University College London (UCL). Po štúdiu fyziky na Milánskej Univerzite, a PhD štúdiu v Röntgenovej Astronómii na UCL, pracovala v Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics, USA pred návratom na MSSL.

Graziella sa venuje astronomickému výskumu vo vesmíre už veľa rokov; bola členom vedeckého tímu pre niekoľko hlavných röntgenových vesmírnych astronomických misií; Co-Investigator, a project manager pre MSSL element, pre Reflection Grating Spectrometer, ktorý v posledných dvoch dekádach úspešne pracoval na palube ESA observatória XMM-Newton. V súčasnosti sa hlavne sústreďuje na úlohu Co-leader (s Prof. Chi Wang of CAS NSSC) pre SMILE (Solar wind Magnetosphere Ionosphere Link Explorer) misiu, prvý spoločný vesmírny projekt ESA-CAS, od počiatočného návrhu po imlentáciu, štart a riadenie letu, ktorý by mal odštartovať do vesmíru na konci roku 2023.

Prednáška prebehne telekonferenčne cez Zoom na adrese

Termín: Streda, 22. apríl 2020 o 15:30

Otázky môžete klásť cez slido, event code #57200.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *