Kategórie
Aktuality

SMILE, ako energia slnečného vetra spôsobuje vesmírne počasie

Zemské magnetické pole vytvára v okolí našej planéty oblasť, ktorú nazývame magnetosféra. Je to oblasť kde dominuje magnetické pole Zeme. Za hranicou magnetosféry, v medziplanetárnom poli, je intenzita magnetického poľa približne desať tisíc krát menšia ako na povrchu Zeme. Magnetosféra nás chráni pred rýchlymi časticami zo Slnka. Tento prúd častíc sa nazýva slnečný vietor a rýchlosť jeho častíc je v priemere ~400 kilometrov za sekundu. Bez magnetosféry by slnečný vietor odvial našu atmosféru a Zem by skončila ako Mars. Mars nemá atmosféru, ani vodu v tekutom stave na svojom povrchu.

Pri výronoch koronálnej hmoty zo Slnka, ktoré sa uvoľnia do slnečného vetra prichádza so slnečným vetrom k Zemi omnoho viac energie, ktorá dokáže vstúpiť do magnetosféry. Na Zemi registrujeme magnetickú búrku, ktorá zo sebou prináša viaceré negatívne vplyvy na našu infraštruktúru. Na dlhých vedeniach elektrifikačných sietí sa zmene magnetického poľa spôsobeného magnetickou búrkou indukujú prúdy, ktoré tieto siete poškodzujú a v prípadoch veľmi silných búrok vedú až k blackoutom. Narušená je funkcia navigačných a komunikačných sietí a fungovanie niektorých satelitov je ohrozené. Tieto a ďalšie efekty sa súhrnne nazývajú vesmírne počasie.

Pripravovaná vesmírna misia SMILE bude skúmať ako energia slnečného vetra do zemského magnetického poľa a spôsobuje vesmírne počasie a polárne žiary. SMILE bude toto pozorovanie po prvý krát v histórii realizovať pomocou simultánneho snímania magnetosféry v röntgenového a ultrafialovej (UV) oblasti. Zároveň bude na mieste, in situ, merať parametre slnečného vetra a magentického poľa Zeme.

Misia je spoločným projektom ESA a Čínskej Akadémie Vied. Odštartovať do vesmíru by mala koncom roku 2023. Ak sa pozriete na všetky misie Európskej Vesmírnej Agentúry ESA, tak SMILE je určite tá s najkrajším názvom 🙂 Práve tejto misii bude venovaný piaty webinár TUKE Space Forum.

Misiu SMILE približuje nasledujúce video. Vo videu môžete vidieť Graziellu Branduardi-Raymont, ktorá nám SMILE predstaví na najbližšom webinári TUKE Space Forum.

Webinár sa uskutoční v Stredu, 22.4.2020 o 15:00 na adrese

Otázky Graziella Branduardi-Raymont môžete klásť cez slido na adrese

Kategórie
Aktuality

Zaujímavé fakty a videá o lietajúcom observatóriu SOFIA

SOFIA je spoluprácou NASA a Nemeckého národného výskumného centra pre letectvo a vesmír, energetiku a dopravu DLR. Výsledkom tejto spolupráce je 2,7 m ďalekohľad, ktorý je vynášaný do stratosféry silne modifikovaným Boeingom 747-SP.

Pár zaujímavých faktov o observatóriu:

 • pozorovania prevádza od roku 2010, prvý let 2007
 • dĺžka prevádzky plánovaná na 20 rokov, do roku ~2030
 • cena prevádzky, 74.6 miliónov dolárov v roku 2019
 • dvere teleskopu, ktoré sa otvárajú počas letu majú rozmery 5,5 x 4,1 metra
 • 2,7 metrový infračervený teleskop, zrkadlo teleskopu váži 20 ton
 • observatórium pozoruje počas 10 hodín trvajúcich letov, jeden let stojí milión dolárov
 • vybrané výsledky pozorovaní observatória SOFIA:
  • v roku 2016 SOFIA zaregistrovala atomárny kyslík v atmosfére Marsu
  • pozorovanie tieňa Pluta neďaleko Nového Zélandu v roku 2015, pri prechode Pluta pred vzdialenú hviezdu. Pozorovanie umožnilo štúdium atmosféry Pluta.

TUKE Space Forum pre vás pripravilo prednášku o observatóriu SOFIA. Tá prebehne telekonferenčne cez Zoom na adrese

https://zoom.us/j/7312925489

O lietajúcom observatóriu SOFIA nám porozpráva a na naše otázky odpovie Bernhard Schulz, Deputy Science Mission Operations Director observatória SOFIA.

Termín: Streda, 15. apríl 2020 o 16:00

Pridáme ešte vybrané video reportáže o observatóriu SOFIA

Kategórie
Aktuality

Ako vyzerá zrážka supermasívnych čiernych dier v priamom prenose?

Tlačová správa: Webináre nazvané “Diskusie s vedcami” sú realizované v rámci projektu TUKE Space Forum a priblížia vybrané experimenty súčasného vesmírneho výskumu. Prednášajúcimi na týchto webinároch sú poprední predstavitelia týchto experimentov, ktorí svoj projekt odprezentujú telekonferenčne a odpovedia na otázky zúčastnených.

Nasledujúci z pripravovaných webinárov je venovaný misii Athena a uskutoční sa v stredu, 25.3.2020 o 15:00.

Athena, je misia ESA na skúmanie vývoja baryónovej hmoty vo vesmíre a aj na sledovanie tých najväčších zrážok vo vesmíre, zrážok supermasívnych čiernych dier.

Základné otázky, na ktoré bude Athena hľadať odpovede sú

– Ako a prečo sa bežná hmota zhromažďuje do veľkých štruktúr?
– Ako sa baryóny zachytené v týchto štruktúrach vyvíjajú od epochy ich sformovania?
– Ako čierne diery rastú a pôsobia na ich okolie, ako ovplyvňujú kozmologickú evolúciu galaxii kde sa nachádzajú?

Toto sú fundamentálne astrofyzikálne otázky, na zodpovedanie ktorých je Athena, röntgenové observatórium nasledujúcej generácie Európskej vesmírnej agentúry, navrhnutá. No Athena bude mať, vďaka jej vedeckému výkonu prekračujúcemu o jeden rád akúkoľvek existujúcu röntgenovú misiu, vplyv na praktický každú oblasť astrofyziky.

Svetom Athena misie nás prevedie a na naše otázky odpovie Matteo Guainazzi, Study Scientist pre ESA misiu Athena.

Výskum Mattea Guainazziho sa sústreďuje na vysokoenergetické pozorovania Aktívnych jadier galaxií (AGJ). Pracuje na príprave budúcich misií, ako Project Scientist za ESA príspevok v misii XRISM, a Study Scientist pre misie Athena a THESEUS.

Program Webinára
14:45 Otvorenie
14:50 Výber noviniek o výskume vesmíru
15:00 Prednáška: Athena bude skúmať vývoj hmoty a zrážky supermasívnych čierny dier
~15:45 Diskusia k prednáške
~16:15 Záver

Webinár prebehne telekonferenčne cez Zoom na adrese

https://zoom.us/j/7312925489

Otázky Matteovi Guainazzimu môžete klásť cez slido, event code #2722.

Web projektu: spaceforum.sk

Táto Tlačová správa je voľne šíriteľná.

Kategórie
Aktuality

Webinár: Gaia, najpresnejšie oko na pozorovanie hviezd

Berúc do úvahy aktuálnu situáciu, sme nútení zmeniť formu stredajšej prednášky o Gaia misii na webinár. Akcia sa v TECHNICOMe konať nebude, miesto nej budeme mať v rovnakom čase webinár.

Prednáška Tima Prustiho a súvisiaci program prebehnú, tak ako bolo pôvodne naplánované, no bude ich možné sledovať len cez internet, cez aplikáciu Zoom.

Adresa na ktorej môžete sledovať prednášku:

https://zoom.us/j/7312925489

Meeting ID: 731 292 5489

Svoje otázky Timovi Prustimu, budete môcť poloziť cez slido, na adrese:

https://www.sli.do/

pre event code: #Y155

Dúfame, že vás to neodradí, a budete sledovať prednášku cez internet.

Vidíme sa online v stredu o 14:30 🙂

O prednáške

Gaia misii bude venovaná druhá prednáška z cyklu popularizačných prednášok “Diskusií s vedcami”, tentoraz vo forme vo forme webinára. Svetom Gaia misie nás prevedie Timo Prusti pôsobiaci ako Gaia Project Scientist.

Prednáška poskytne prehľad o satelite, jeho fungovaní a jeho pozorovaniach. Prinesie zhrnutie druhého vydania Gaia DR2 katalógu s najvýznamnejšími získanými vedeckými výsledkami. Dozvieme sa tiež o budúcnosti misie a dátach, ktoré ešte budú zverejnené.

Timo Prusti sa vo svojom výskume zaujíma najmä o témy súvisiace s vznikom hviezd. Tie zahŕňajú výskum zameraný na mladé hviezdokopy a disky okolo hviezd.

V súčasnosti sa jeho práca sústreďuje na využitie údajov Gaia DR2 pri štúdiách mladých hviezd. Osobitnú pozornosť venuje mladým hviezdnym populáciám v Gouldovom páse, ktoré sú vhodné pre skúmanie procesu tvorby hviezd, ale aj pochopeniu samotnej štruktúry Gouldovho pásu.

Program
14:30 Otvorenie
14:35 Prezentácia projektu TUKE Space Forum, najbližších budúcich prednášok
14:45 Výber noviniek o výskume vesmíru
15:00 Prednáška: Gaia, najpresnejšie oko na pozorovanie hviezd
~15:45 Diskusia k prednáške
~16:15 Záver

Gaia - kresba

Kategórie
Aktuality

Pripravujeme: Athena a LISA na love supermasívnych čiernych dier

V rámci série prednášok „Diskusie s vedcami“ pre vás pripravujeme zaujímavé kombo. Dvojicu prednášok o experimentoch, ktoré pri svojej spolupráci dokážu vystopovať a potom v „priamom prenose“ sledovať zrážku supermasívnych čiernych dier. A nielen to.

Athena, je misia ESA na skúmanie vývoja baryónovej hmoty vo vesmíre a aj na sledovanie tých najvačších zrážok vo vesmíre, zrážok supermasívnych čiernych dier.

Základné otázky, na ktoré má Athena odpovedať sú

 • Ako a prečo sa bežná hmota zhromažďuje do veľkých štruktúr?
 • Ako sa baryóny zachytené v týchto štruktúrach vyvíjajú od epochy ich sformovania?
 • Ako čierne diery rastú a pôsobia na ich okolie, ako ovplyvňujú kozmologickú evolúciu galaxii kde sa nachádzajú?

Toto sú fundamentálne astrofyzikálne otázky, na zodpovedanie ktorých je Athena, röntgenové observatórium nasledujúcej generácie Európskej Vesmírnej Agentúry, navrhnutá. No Athena bude mať, vďaka jej vedeckému výkonu prekračujúcemu o jeden rád akúkoľvek existujúcu röntgenovú misiu, vplyv na praktický každú oblasť astrofyziky.

Athena misiu nám zblízka predstaví Matteo Guainazzi, pôsobiaci ako Study Scientist for Athena mission. Prednáška sa bude konať štvrtú Stredu v marci, 25.3.2020.

Athena v spolupráci s LISA misiou ESA uvidí zrážku supermasívnych čiernych dier takpovediac v priamom prenose. Ako to dokáže pekne ilustruje nasledujúce video.

LISA misii sa vo svojej prednáške, ktorú plánujeme na 27. mája 2020 (štvrtá streda v Máji) bude venovať Paul McNamara, ESA Mission Project Scientist .

Pripomíname, že najbližšia prednáška série „Diskusie s vedcami“ sa uskutoční budúci týždeň, v Stredu 11.3.2020 v TECHNICOMe a bude o Gaia misii Európskej vesmírnej agentúry. Svetom Gaia misie nás prevedie Timo Prusti pôsobiaci ako Gaia Project Scientist.

Kategórie
Aktuality Tlačové správy

TUKE Space Forum: Gaia, najpresnejšie oko na pozorovanie hviezd

Aktualizácia 9.3.2020

Vzhľadom na súčasný vývoj a obmedzenia na zamedzenie šírenia sa koronavírusu, plánovaná stredajšia prednáška o Gaia misii bude prenášaná cez internet. Pozrieť si ju môžete na adrese

https://zoom.us/j/7312925489

Dúfame, že vás to neodradí a pozriete si prednášku on-line.

Pôvodná tlačová správa: V Košiciach môžete každú druhú a štvrtú stredu v mesiaci navštíviť sériu zaujímavých prednášok z oblasti vesmírneho výskumu. Prednášky nazvané „Diskusie s vedcami“ sú realizované v rámci projektu TUKE Space Forum a priblížia vybrané experimenty súčasného vesmírneho výskumu. Prednášajúcimi sú poprední predstavitelia týchto experimentov, ktorí svoj projekt odprezentujú telekonferenčne a odpovedia na otázky zúčastnených.

Nasledujúca z pripravovaných prednášok je venovaná Gaia misii a uskutoční sa v Stredu 11.3.2020.

O misii Gaia

Gaia je misia Európskej vesmírnej agentúry ESA s cieľom vytvorenia najpresnejšieho 3D katalógu hviezd a astronomických objektov doteraz. Je základným kameňom misie na zmapovanie viac než miliardy hviezd v Mliečnej dráhe a za ňou. Gaia je navrhnutá na astrometrické pozorovania s ďaleko väčšou presnosťou ako doterajšie misie.

Do vesmíru odštartovala v roku 2013 a svoje merania tam bude realizovať až do roku 2022.

O prednáške

Gaia misii bude venovaná druhá prednáška z cyklu popularizačných prednášok “Diskusií s vedcami”. Svetom Gaia misie nás prevedie Timo Prusti pôsobiaci ako Gaia Project Scientist.

Prednáška poskytne prehľad o satelite, jeho fungovaní a jeho pozorovaniach. Prinesie zhrnutie druhého vydania Gaia DR2 katalógu s najvýznamnejšími získanými vedeckými výsledkami. Dozvieme sa tiež o budúcnosti misie a dátach, ktoré ešte budú zverejnené.

Timo Prusti sa vo svojom výskume zaujíma najmä o témy súvisiace s vznikom hviezd. Tie zahŕňajú výskum zameraný na mladé hviezdokopy a disky okolo hviezd.

V súčasnosti sa jeho práca sústreďuje na využitie údajov Gaia DR2 pri štúdiách mladých hviezd. Osobitnú pozornosť venuje mladým hviezdnym populáciám v Gouldovom páse, ktoré sú vhodné pre skúmanie procesu tvorby hviezd, ale aj pochopeniu samotnej štruktúry Gouldovho pásu.

Program
14:30 Otvorenie
14:35 Prezentácia projektu TUKE Space Forum, najbližších budúcich prednášok
14:45 Výber noviniek o výskume vesmíru
15:00 Prednáška: Gaia, najpresnejšie oko na pozorovanie hviezd
~15:45 Diskusia k prednáške
~16:15 Záver

Prednáška prebehne v budove UVP TECHNICOM, Boženy Němcovej 5 v Košiciach.

Na prednášku sa môžete registrovať na adrese www.meetup.com/TUKE-Space-Forum

Web projektu: spaceforum.sk

Táto Tlačová správa je voľne šíriteľná.

Kategórie
Aktuality

Pripravujeme: Gaia, najpresnejšie oko na pozorovanie hviezd

Gaia je misia Európskej vesmírnej agentúry ESA s cieľom vytvorenia najpresnejšieho 3D katalógu hviezd astronomických objektov doteraz. Gaia je navrhnutá na astrometrické pozorovania s ďaleko väčšou presnosťou ako doterajšie misie.

Do vesmíru odštarovala v roku 2013 a svoje merania tam bude realizovať až do roku 2022.

Gaia misii bude venovaná druhá prednáška z cyklu popularizačných prednášok „Diskusií s vedcami“. Svetom Gaia misie nás prevedie Timo Prusti pôsobiaci ako Gaia Project Scientist. Prednáška je plánovaná na 11. marca 2020.