Kategórie
Aktuality Tlačové správy

TUKE Space Forum: Gaia, najpresnejšie oko na pozorovanie hviezd

Aktualizácia 9.3.2020

Vzhľadom na súčasný vývoj a obmedzenia na zamedzenie šírenia sa koronavírusu, plánovaná stredajšia prednáška o Gaia misii bude prenášaná cez internet. Pozrieť si ju môžete na adrese

https://zoom.us/j/7312925489

Dúfame, že vás to neodradí a pozriete si prednášku on-line.

Pôvodná tlačová správa: V Košiciach môžete každú druhú a štvrtú stredu v mesiaci navštíviť sériu zaujímavých prednášok z oblasti vesmírneho výskumu. Prednášky nazvané „Diskusie s vedcami“ sú realizované v rámci projektu TUKE Space Forum a priblížia vybrané experimenty súčasného vesmírneho výskumu. Prednášajúcimi sú poprední predstavitelia týchto experimentov, ktorí svoj projekt odprezentujú telekonferenčne a odpovedia na otázky zúčastnených.

Nasledujúca z pripravovaných prednášok je venovaná Gaia misii a uskutoční sa v Stredu 11.3.2020.

O misii Gaia

Gaia je misia Európskej vesmírnej agentúry ESA s cieľom vytvorenia najpresnejšieho 3D katalógu hviezd a astronomických objektov doteraz. Je základným kameňom misie na zmapovanie viac než miliardy hviezd v Mliečnej dráhe a za ňou. Gaia je navrhnutá na astrometrické pozorovania s ďaleko väčšou presnosťou ako doterajšie misie.

Do vesmíru odštartovala v roku 2013 a svoje merania tam bude realizovať až do roku 2022.

O prednáške

Gaia misii bude venovaná druhá prednáška z cyklu popularizačných prednášok “Diskusií s vedcami”. Svetom Gaia misie nás prevedie Timo Prusti pôsobiaci ako Gaia Project Scientist.

Prednáška poskytne prehľad o satelite, jeho fungovaní a jeho pozorovaniach. Prinesie zhrnutie druhého vydania Gaia DR2 katalógu s najvýznamnejšími získanými vedeckými výsledkami. Dozvieme sa tiež o budúcnosti misie a dátach, ktoré ešte budú zverejnené.

Timo Prusti sa vo svojom výskume zaujíma najmä o témy súvisiace s vznikom hviezd. Tie zahŕňajú výskum zameraný na mladé hviezdokopy a disky okolo hviezd.

V súčasnosti sa jeho práca sústreďuje na využitie údajov Gaia DR2 pri štúdiách mladých hviezd. Osobitnú pozornosť venuje mladým hviezdnym populáciám v Gouldovom páse, ktoré sú vhodné pre skúmanie procesu tvorby hviezd, ale aj pochopeniu samotnej štruktúry Gouldovho pásu.

Program
14:30 Otvorenie
14:35 Prezentácia projektu TUKE Space Forum, najbližších budúcich prednášok
14:45 Výber noviniek o výskume vesmíru
15:00 Prednáška: Gaia, najpresnejšie oko na pozorovanie hviezd
~15:45 Diskusia k prednáške
~16:15 Záver

Prednáška prebehne v budove UVP TECHNICOM, Boženy Němcovej 5 v Košiciach.

Na prednášku sa môžete registrovať na adrese www.meetup.com/TUKE-Space-Forum

Web projektu: spaceforum.sk

Táto Tlačová správa je voľne šíriteľná.