Kategórie
Aktuality

Pripravujeme: Athena a LISA na love supermasívnych čiernych dier

V rámci série prednášok „Diskusie s vedcami“ pre vás pripravujeme zaujímavé kombo. Dvojicu prednášok o experimentoch, ktoré pri svojej spolupráci dokážu vystopovať a potom v „priamom prenose“ sledovať zrážku supermasívnych čiernych dier. A nielen to.

Athena, je misia ESA na skúmanie vývoja baryónovej hmoty vo vesmíre a aj na sledovanie tých najvačších zrážok vo vesmíre, zrážok supermasívnych čiernych dier.

Základné otázky, na ktoré má Athena odpovedať sú

  • Ako a prečo sa bežná hmota zhromažďuje do veľkých štruktúr?
  • Ako sa baryóny zachytené v týchto štruktúrach vyvíjajú od epochy ich sformovania?
  • Ako čierne diery rastú a pôsobia na ich okolie, ako ovplyvňujú kozmologickú evolúciu galaxii kde sa nachádzajú?

Toto sú fundamentálne astrofyzikálne otázky, na zodpovedanie ktorých je Athena, röntgenové observatórium nasledujúcej generácie Európskej Vesmírnej Agentúry, navrhnutá. No Athena bude mať, vďaka jej vedeckému výkonu prekračujúcemu o jeden rád akúkoľvek existujúcu röntgenovú misiu, vplyv na praktický každú oblasť astrofyziky.

Athena misiu nám zblízka predstaví Matteo Guainazzi, pôsobiaci ako Study Scientist for Athena mission. Prednáška sa bude konať štvrtú Stredu v marci, 25.3.2020.

Athena v spolupráci s LISA misiou ESA uvidí zrážku supermasívnych čiernych dier takpovediac v priamom prenose. Ako to dokáže pekne ilustruje nasledujúce video.

LISA misii sa vo svojej prednáške, ktorú plánujeme na 27. mája 2020 (štvrtá streda v Máji) bude venovať Paul McNamara, ESA Mission Project Scientist .

Pripomíname, že najbližšia prednáška série „Diskusie s vedcami“ sa uskutoční budúci týždeň, v Stredu 11.3.2020 v TECHNICOMe a bude o Gaia misii Európskej vesmírnej agentúry. Svetom Gaia misie nás prevedie Timo Prusti pôsobiaci ako Gaia Project Scientist.

Kategórie
Aktuality Tlačové správy

TUKE Space Forum: Gaia, najpresnejšie oko na pozorovanie hviezd

Aktualizácia 9.3.2020

Vzhľadom na súčasný vývoj a obmedzenia na zamedzenie šírenia sa koronavírusu, plánovaná stredajšia prednáška o Gaia misii bude prenášaná cez internet. Pozrieť si ju môžete na adrese

https://zoom.us/j/7312925489

Dúfame, že vás to neodradí a pozriete si prednášku on-line.

Pôvodná tlačová správa: V Košiciach môžete každú druhú a štvrtú stredu v mesiaci navštíviť sériu zaujímavých prednášok z oblasti vesmírneho výskumu. Prednášky nazvané „Diskusie s vedcami“ sú realizované v rámci projektu TUKE Space Forum a priblížia vybrané experimenty súčasného vesmírneho výskumu. Prednášajúcimi sú poprední predstavitelia týchto experimentov, ktorí svoj projekt odprezentujú telekonferenčne a odpovedia na otázky zúčastnených.

Nasledujúca z pripravovaných prednášok je venovaná Gaia misii a uskutoční sa v Stredu 11.3.2020.

O misii Gaia

Gaia je misia Európskej vesmírnej agentúry ESA s cieľom vytvorenia najpresnejšieho 3D katalógu hviezd a astronomických objektov doteraz. Je základným kameňom misie na zmapovanie viac než miliardy hviezd v Mliečnej dráhe a za ňou. Gaia je navrhnutá na astrometrické pozorovania s ďaleko väčšou presnosťou ako doterajšie misie.

Do vesmíru odštartovala v roku 2013 a svoje merania tam bude realizovať až do roku 2022.

O prednáške

Gaia misii bude venovaná druhá prednáška z cyklu popularizačných prednášok “Diskusií s vedcami”. Svetom Gaia misie nás prevedie Timo Prusti pôsobiaci ako Gaia Project Scientist.

Prednáška poskytne prehľad o satelite, jeho fungovaní a jeho pozorovaniach. Prinesie zhrnutie druhého vydania Gaia DR2 katalógu s najvýznamnejšími získanými vedeckými výsledkami. Dozvieme sa tiež o budúcnosti misie a dátach, ktoré ešte budú zverejnené.

Timo Prusti sa vo svojom výskume zaujíma najmä o témy súvisiace s vznikom hviezd. Tie zahŕňajú výskum zameraný na mladé hviezdokopy a disky okolo hviezd.

V súčasnosti sa jeho práca sústreďuje na využitie údajov Gaia DR2 pri štúdiách mladých hviezd. Osobitnú pozornosť venuje mladým hviezdnym populáciám v Gouldovom páse, ktoré sú vhodné pre skúmanie procesu tvorby hviezd, ale aj pochopeniu samotnej štruktúry Gouldovho pásu.

Program
14:30 Otvorenie
14:35 Prezentácia projektu TUKE Space Forum, najbližších budúcich prednášok
14:45 Výber noviniek o výskume vesmíru
15:00 Prednáška: Gaia, najpresnejšie oko na pozorovanie hviezd
~15:45 Diskusia k prednáške
~16:15 Záver

Prednáška prebehne v budove UVP TECHNICOM, Boženy Němcovej 5 v Košiciach.

Na prednášku sa môžete registrovať na adrese www.meetup.com/TUKE-Space-Forum

Web projektu: spaceforum.sk

Táto Tlačová správa je voľne šíriteľná.

Kategórie
Aktuality

Pripravujeme: Gaia, najpresnejšie oko na pozorovanie hviezd

Gaia je misia Európskej vesmírnej agentúry ESA s cieľom vytvorenia najpresnejšieho 3D katalógu hviezd astronomických objektov doteraz. Gaia je navrhnutá na astrometrické pozorovania s ďaleko väčšou presnosťou ako doterajšie misie.

Do vesmíru odštarovala v roku 2013 a svoje merania tam bude realizovať až do roku 2022.

Gaia misii bude venovaná druhá prednáška z cyklu popularizačných prednášok „Diskusií s vedcami“. Svetom Gaia misie nás prevedie Timo Prusti pôsobiaci ako Gaia Project Scientist. Prednáška je plánovaná na 11. marca 2020.